Нашите услуги

Витоша Газ ЕООД е с основна дейност – проектиране и изграждане на газови, отоплителни, вентилационни, климатизационни и ВиК системи и инсталации.

  • Газопроводи, газови съоръжения, газорегулаторни пунктове, газопроводи на бутилкови инсталации, газопроводи на сградни газови инсталациии и други газови съоръжения, захранвани с природен газ газови уреди или котли в админитративтни, жилищни и обществени сгради.

  •  Разпределителни газопроводи на разпределителни дружества за природен газ и съоръженията към тях.

  • Газови уреди.